"ขอเชิญร่วมลงนามถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณลานพิธี หน้า สำนักงานเทศบาลตำบลภูเขียว" ^__^
 
 
 
 
การฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย เทศบาลตำบลภูเขียว
 
เทศบาลตำบลภูเขียว จัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย ประจำปี 2555  
 

                    ด้วยเทศบาลตำบลภูเขียว  จะจัดโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัย  ประจำปี  2555  ร่วมกันระหว่าง  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียง (กลุ่มโซนนิ่ง) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันมิให้เกิดสาธารณภัยต่างๆ  หรือเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีความเสียหายน้อยที่สุดและเพื่อเป็นการให้ความรู้ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยพร้อมทั้งเป็นการบูรณาการใช้เครื่องจักรร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ใกล้เคียง(กลุ่มโซนนิ่ง)  โดยมีผู้ร่วมฝึกซ้อม คือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการดับเพลิงและอาสาสมัครป้องกันภัฝ่ายพลเรือน (อพปร.)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตอำเภอภูเขียว
                   สำหรับระยะเวลาดำเนินการในการฝึกซ้อมแผนครั้งนี้   จะดำเนินการในวันที่  2  มีนาคม 2555  ณ  บริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลภูเขียว ตำบลผักปัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ  
                  ดังนั้น  เทศบาลตำบลภูเขียว  จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจร่วมชมการสาธิตวิธีเตรียมการป้องกันและวิธีการระงับเมื่อเกิดภัยต่างๆ ที่อาจจะขึ้นได้ ณ  บริเวณลานกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลภูเขียว เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2555 เวลา 13.16 น. โดย คุณ นันทิกานต์ ทองทาย

ผู้เข้าชม 1346 ท่าน

 
 
 
 
  สงวนสิขสิทธิ์ @ เทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
  โทรศัพท์ : 044-861456 โทรสาร : 044-861556 E - mail : phukeaw@hotmail.com
  จำนวนผู้เข้าชม 897,711 เริ่มนับ 6 ม.ค. 2555 จัดทำโดย : NAXsolution.com